Nhà ở xã hội có được bán không?

3
Nhà ở xã hội là gì
Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho những đối tượng đặc biệt được pháp luật quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Cùng với Lộc Phát Land tìm hiểu và phân tích nhé!

Theo Khoản 5, Điều 19 Nghị định 100/2015 quy định thì:

1. Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán lại trong các trường hợp sau:

– Được bán lại cho Nhà nước trong trường hợp bạn thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư;

– Bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp bạn mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách;

– Bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (tại Điều 49 của Luật Nhà ở).

2. Sau khi đủ thời hạn 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền thuê hoặc mua nhà theo đúng hợp đồng mua bán đã ký với bên bán theo như quy định pháp luật về luật nhà ở và nhà ở xã hội thì người bán có thể thực hiện được việc bán nhà ở cho bất kỳ cá nhân, đơn vị nào nhưng bên bán phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập và thuế sử dụng đất cho Nhà Nước theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người bán phải có đầy đủ quyền sở hữu nhà ở, tài sản và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Còn về mặt giá cả hoàn toàn do hai bên tự thỏa thuận và đưa ra giá.

5/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here