1 sào đất bằng bao nhiêu mét vuông

Lộc Phát Land trả lời đến bạn đọc câu hỏi: 1 sào đất bằng bao nhiêu mét vuông? Hãy xem ngay bên dưới.

1 sào đất bằng bao nhiêu mét vuông?

Bên cạnh các đơn vị đo như m2 thì sào cũng khá phổ biến tại nước ta do tính chất nhà nông. Ở Bắc Bộ 1 sào = 360 m2, Trung Bộ 1 sào = 500 m2, Nam Bộ 1 sào = 1000 m2.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được chia làm 3 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp – Nhóm đất phi nông nghiệp – Nhóm đất chưa sử dụng.

Trong đó, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại:

  1. Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
  2. Đất trồng cây lâu năm;
  3. Đất rừng sản xuất;
  4. Đất rừng phòng hộ;
  5. Đất rừng đặc dụng;
  6. Đất nuôi trồng thủy sản;
  7. Đất làm muối;
  8. Đất nông nghiệp khác.

Một số loại đất nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm gồm lúa và các loại cây rau, màu, kể cả cây dược liệu, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm và đất trồng cỏ hoặc cỏ tự nhiên để cải tạo, chăn nuôi gia súc.

Đất trồng cây lâu năm là loại đất trồng các cây lâu năm, dùng làm nguyên liệu để sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được như cây cao su, ca cao, cà phê, chè, điều, hồ tiêu, dừa… hoặc cho sản phẩm là quả để ăn tươi hoặc kết hợp chế biến như cây bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài…

Cũng có thể làm dược liệu như hồi, quế, đỗ trọng, long não, sâm… hay để lấy gỗ, làm bóng mát, tạo cảnh quan.

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Xem thêm:

5/5 (26 Reviews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here