Hồ sơ xin phép xây dựng gồm những gì

Hồ sơ xin phép xây dựng cần những gì, Lộc Phát Land sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này!

Theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về việc xin cấp giấy phép xây dựng như sau.

Hồ sơ xin phép xây dựng gồm những gì

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

– Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở;

+ Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; (bản sao công chứng không quá 6 tháng)

+ Đối với trường hợp chủ đầu tư chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì chủ đầu tư phải liên hệ với UBND phường để được hướng dẫn và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

– Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất. Tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Mặt bằng cung cấp điện nước.

+ Các biện pháp tổ chức thi công.

+ Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết câu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

Xây dựng

– Bản cam kết (Khi công trình nằm trong quy hoạch hoặc ngoài đê).

– Văn bản thỏa thuận về đê điều của Chi cục đê điều & PCLB Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn. (Áp dụng đối với các công trình xin phép xây dựng ngoài đê)

– Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế (bản sao công chứng không quá 6 tháng)
Chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư (bản sao công chứng không quá 6 tháng).

– Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. Ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

5/5 (8 Reviews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here