Đất sản xuất kinh doanh là gì

Đất sản xuất kinh doanh là loại đất được dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh cùng nhiều mục đích khác. Luật hiện hành quy định về loại đất này như thế nào. Hãy cùng Lộc Phát Land tìm hiểu đất sản xuất kinh doanh là gì và mục đích sử dụng trong bài viết này nhé.

Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Đất sản xuất, kinh doanh là loại đất được dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng không phải là loại dùng để nuôi trồng các loại cây ăn quả, ngành nghề nông nghiệp.

Cụ thể đất sản xuất kinh doanh được quy định là đất phi nông nghiệp tại điểm đ, khoản 2, điều 10, Luật đất đai 2013 về phân loại đất: “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;”

Như vậy đất sản xuất kinh doanh được dùng cho các mục đích:

  • Khu công nghiệp
  • Cụm công nghiệp
  • Khu chế xuất
  • Đất làm thương mại, dịch vụ
  • Đất dùng cho hoạt động khoáng sản
  • Đất dùng làm vật liệu xây dựng
  • Đất làm nguyên liệu sản xuất đồ gốm

Bạn có thể sử dụng để xây dựng nhà ở nếu như phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rồi mới được phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh

Đất sản xuất kinh doanh thường có giá thấp hơn so với loại đất để ở. Vì thế, nhiều người lựa chọn mua loại đất này sau đó làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng để bán lại.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước

Theo quy định tại điểm g, khoản 1, điều 57 trong Luật đất đai 2013 có quy định:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể chuyển đổi sang đất có mục đích khác. Cho nên khi có nhu cầu bạn cần phải thực hiện nghĩa vụ ghi tại khoản 2, điều 57 Luật này như sau: “2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh sang đất ở

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bạn cần tuân thủ về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể thủ tục chuyển đổi ghi rõ tại điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi rõ tại điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trình tự và thủ tục sẽ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định này. Đây là một trong những phương pháp kinh doanh bất động sản mà nhiều người lựa chọn để giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trên đây chúng tôi đã giải thích cho bạn về khái niệm đất sản xuất kinh doanh là gì và những quy định hiện hành xung quanh việc sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

5/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here