Quy hoạch phân khu là gì

Cùng Lộc Phát Land tìm hiểu quy hoạch phân khu là gì, nội dung của quy hoạch phân khu.

Quy hoạch phân khu là gì

Quy hoạch phân khu là sự phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng của các khu đất quy hoạch đô thị, các mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội, nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung quy hoạch.

Nội dung của quy hoạch phân khu

Thứ nhất, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thứ hai, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù là tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. Trong đó, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Ngoài ra quy hoạch còn là công cụ giúp các các nhà lãnh đạo trong xã hội, các doanh nhân và công dân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân.

Để tiến hành phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù thì phải tiến hành theo quy định tại Điều 27 Luật xây dựng năm 2014.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng

Cần xác định phạm vi ranh giới, diện tích và tính chất khu vực lập quy hoạch.

Xác định về chỉ tiêu dự kiến dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Cần đảm bảo yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để phù hợp với đầu nối hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc. Với quy hoạch chung đã được cơ quan chức năng phê duyệt và các khu vực xung quanh khu chức năng.

Đánh giá về môi trường chiến lược.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng

Bao gồm việc phải xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất, nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất, cần bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù, đánh giá môi trường chiến lược.

Bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000.

Thời hạn được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng đặc thù.

Đồ án được phê duyệt là cơ sở để xác định được dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Như vậy, với những thông tin trên, chúng tôi đã giải đáp cho bạn về quy hoạch phân khu là gì và những quy định liên quan đến quy hoạch phân khu. Mọi góp ý thắc mắc, bạn vui lòng bình luận ngay bên dưới nhé!

Xem thêm: Dự án nhóm A là gì?

5/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here