Home Chủ đề Lệ phí trước bạ

Tag: Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ nhà đất Bình Dương

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất Bình Dương năm 2020

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất bằng 0,5% x giá tính. Sau đây là quy định bảng giá tính phí trước bạ...