Home Chủ đề Lãi suất

Tag: Lãi suất

Lãi suất cho vay mua nhà đất

Lãi suất cho vay mua nhà đất giảm mạnh

Lãi suất cho vay mua nhà đất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm mạnh kể từ quý 3/2020, nguyên nhân...